Договір публічної оферти купівлі-продажу товарів

 

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб. Цей договір, адресований Споживачам і є офіційною і публічною пропозицією Продавця, укласти договір купівлі-продажу Товару, предмет і умови якого вказані у відповідному розділі сайту https://lemika.com.ua/ua/publichnaya-oferta. Споживач, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору (далі - Договір) про нижченаведене:

1. Загальні положення.
1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільні кодекси України), його умови однакові для усіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).
1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.
1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів і інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє впродовж усього терміну дії Договору, а також впродовж необмеженого терміну після закінчення його дії. Окрім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцеві з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунку, акту і інший документ. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без яких-небудь додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Об'єм прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни і визначення.
2.1. Продавець - дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного міжнародного та українського законодавства, які є власниками чи розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://lemika.com.ua/ua/ мають намір його продати.
2.2. Товар - опублікований на сайті інтернет-магазину перелік товарів народного споживання, по яких вказується ціна, назва і опис товару. Також товар може супроводжуватися його зображенням.
2.3. Покупець - дієздатна фізична особа, що досягла вісімнадцятирічного віку, одержуюче інформацію від Продавця, розміщуюче Замовлення на купівлю Товарів, які представлені на сайті інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа/фізична особа-підприємець.
2.4. Замовлення - оформлена і розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцеві.
2.5. Сайт інтернет-магазину - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузеру, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://lemika.com.ua/ua/ і його дзеркалах.
2.6. Особистий кабінет - персональний розділ Покупця на сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, в якому відбивається його персональна інформація і історія розміщених ним Замовлень.

3. Предмет договору.
3.1. Продавець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим договором продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті Интернат-магазина, а Покупець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим договором, купувати Товар і оплачувати його вартість.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не знаходиться в спорі, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, уявною угодою, угодою, що здійснюється під впливом насильства або обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має усі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього договору, а також гарантує, що має право на виробництво і/або реалізацію товару без яких-небудь обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення права покупця в процесі виконання цей договір і реалізація товар.
3.5. Покупець приймає умови цього договору у момент оформлення Замовлення шляхом натиснення на кнопку "Оформити замовлення", що означає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця відносно надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Продавця відмінити Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи з сайтом інтернет-магазину.
4.1. Покупець може переглядати зміст сайту інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2. Реєстрацію потрібно для доступу Покупця до інформації, що персоналізується, і надання додаткових можливостей роботи з сайтом інтернет-магазину.
4.3. При реєстрації Покупець вводить наступні дані:
- ПІБ
- Номер телефону
- Адреса електронної пошти
- Фізична адреса

4.4. Покупець зобов'язується надати ту, що відповідає дійсності, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що залишається Покупцем при реєстрації і здійсненні Замовлення.
4.5. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, вказані при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр відносно несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавцеві, надіславши електронний лист за адресою lemika@i.ua.
4.6. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на сайті інтернет-магазину під його обліковим записом і від його імені.
4.7. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови недобросовісної поведінки (приміром, порушення умов цього договору, або ін.).
4.8. Заборонено використати сайт інтернет-магазину в протизаконній і забороненій діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінка, прийнята в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись: розміщенням на сайті інтернет-магазину матеріалів екстремістського, порнографічного або іншого характеру, що зачіпає і/або ущемляє честь, гідність і/або ділову репутацію третіх осіб і моралі, що порушують загальноприйняті норми, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу продавець.
4.9 Сайт https://lemika.com.ua/ua/ (далі "Cайт") дозволяє вам переглядати і завантажувати матеріали цього сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами усієї інформації про авторське право і інших відомостей про право власності, що містяться в початкових матеріалах і будь-яких їх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використати їх будь-яким іншим чином для громадських або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах заборонено.

Порядок оформлення Замовлення.
5.1. Покупець оформляє Замовлення на сайті інтернет-магазину самостійно, шляхом додавання вибраних Товарів у віртуальний кошик і натискаючи кнопку "Купити".
5.2. Оформити Замовлення на Товари можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію, у тому числі по номеру телефону, який вказаний на сайті інтернет-магазину.

6. Ціна і порядок оплати.
6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом складання ціни усіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі такою, що підлягає до оплати, що вказується на сайті інтернет-магазину при оформленні Замовлення у момент його розміщення.
6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися залежно від ціни, кількості або номенклатури Товару.
6.3. Покупець робить оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати :
- готівковий розрахунок;
- за допомогою електронних платіжних систем;
- за допомогою платіжних терміналів.

6.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України.
6.5. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього договору.
6.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після повної оплати Товару.
6.7. Ціна Товару, що вказана на сайті інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
6.8. До моменту зарахування засобів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, вказаній у момент оформлення Замовлення, внаслідок чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі потреби здійснення повернення грошових коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення грошових коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

7. Умови повернення.
7.1. У разі невірної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець при першій нагоді інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем це Замовлення вважається анулюваним автоматично. Якщо Замовлення було сплачене, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця або іншим прийнятним способом.
7.2. При оформленні Замовлення, Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися тільки від усього Замовлення, а не від його частини.

8. Обов'язки Продавця.
8.1. Надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них а також умови доставки Товару.
8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.
8.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору.
8.4. У разі зміни терміну постачання, негайно інформувати Покупця про зміну умов постачання. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку. При неможливості зв'язатися з Покупцем у разі порушення останнім п. 4.4 цього договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем згідно умов цього договору і норм чинного законодавства.

9. Обов'язки Покупця.
9.1. Надавати Продавцеві достовірну, правдиву і коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на сайті інтернет-магазину.
9.2. Оплачувати Товар, згідно Замовлень, за вказаною в них ціною.
9.3. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього ушкодження упаковки у разі відсутності зовнішніх ушкоджень упаковки підписатися в накладній (квитанції, реєстрі і так далі) про отримання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки і наявності зовнішніх ушкоджень на ній.
9.4. У разі наявності претензій зажадати від представника служби постачання скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х екземплярах. У акті огляду описуються ушкодження зовнішньої упаковки, а в Акті прийому-передачі описуються усі ушкодження індивідуальної упаковки товару.
9.5. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару і (чи) упаковку Товару, - що 5, (п'яти) що не пізніше йдуть за днем купівлі (отримання), календарних днів сповістити Продавця про ці порушення. При цьому Товар має бути повернений в товарному виді зі збереженням споживчих властивостей і усіх ярликів, пломб і тому подібне
9.6. Надати точні паспортні дані для можливості отримати Замовлення в офісі кур'єрської компанії, і особисто явитися з паспортом.

10. Права Покупця.

10.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.
10.2. Внести зміни в Замовлення до його оплати.
10.3. До передачі Товару відмовитися від виконання договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем у зв'язку із здійсненням дій з виконання цього договору.
10.4. При виникненні претензій до якості Товару, пред'явити їх в терміни і відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

11. Відповідальність сторін.
11.1. Продавець не несе відповідальності за збиток, заподіяний Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на сайті інтернет-магазині.
11.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань за даною угодою у разі надання Покупцем недостовірної або неправдивої інформації.
11.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань по цьому Договору відповідно до чинного законодавства України.
11.4. Продавець і/або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа і інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту і експорту, що виник незалежно від воля продавець і/або покупець після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.
11.5 Матеріалів і послуги цього сайту надаються "як є" без яких-небудь гарантій. Сайт не гарантує точності і повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на нім. Сайт у будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали і послуги, що надаються на нім, а також в згадані в них продукти і ціни. У разі застарівання матеріалів і послуг на цьому Сайті не зобов'язується оновлювати їх. Сайт ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-який збиток (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.
11.6 Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на сайті, ви несете відповідальність, що це повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей по расовому, етнічному, статевому, релігійному, соціальному ознакам, містить зневагу на адресу конкретної особи або організація, а також який або іншим чином порушує чинне законодавство Україна. Ви погоджуєтеся, що будь-яке ваше повідомлення сайт може видаляти без вашого на те згоди, а також безоплатно використати на власний розсуд. Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену користувачами.


12. Конфіденційність і захист персональних даних.
12.1. При реєстрації на сайті інтернет-магазину Покупець залишає персональні і контактні дані, вказані в п.4.3. цього договору, але що не обмежуються ім.
12.2. Надаючи свої персональні дані на сайті інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку і використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
12.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, у тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
12.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами законодавства.
12.5. Покупець несе відповідальність за підтримку своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
12.6 Ми використовуємо різні технології для збору і зберігання інформації, коли ви відвідуєте сайт (детальніше про захист і обробку персональних даних). Це може включати запис одного або декількох куки або анонімних ідентифікаторів. Ми також використовуємо куки і анонімні ідентифікатори, коли ви взаємодієте з послугами, запропонованими нашими партнерами, такими як рекламні послуги, наприклад, які можуть з'явитися на інших сайтах.


13. Інформаційні повідомлення.
13.1. Реєструючись на сайті інтернет-магазину, Покупець дає Продавцеві згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.
13.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення на lemika@i.ua.

14. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті інтернет-магазину.
14.1. Сайт інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні і звукові твори.
14.2. Увесь зміст сайту інтернет-магазину охороняється законодавством України.
14.3. Покупець не має права використати матеріали, розміщені на сайті інтернет-магазину, як те: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступці, створювати похідні продукти та ін.

15. Інші умови.
15.1. Цей договір укладений на території України і діє у рамках законодавства України.
15.2. Недійсна якого-небудь пункту або частини цього договору не веде до недійсної договору в цілому.
15.3. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі не досягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавцем можуть звернутися за вирішенням суперечки в судові органи відповідно до чинного законодавства.
15.4. Продавець має право вносити зміни в текст цього договору за власним розсудом у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (що діє) редакція договору завжди доступна на сайті інтернет-магазину.
15.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем екземпляра цього договору на паперовому носії, з проставлянням підписів сторін, у разі проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є основою визнання цього Договору не ув'язненим. Проведення оплати відповідно до зробленого Замовлення на сайті інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільні кодекси України) і є моментом вступу Договору в силу.
15.6. При виникненні претензій Споживач повинен звернутися в Службу підтримки Продавця по телефону +38(097)194-63-64 або по електронній пошті, вказаній на Сайті.

Детальніше про політику безпеки: https://lemika.com.ua/ua/privacy